visibility Podgląd

Mieszanka traw Gazon 5 kg

Cena sprzedaży 105,30 zł
W magazynie:
17
Wybierz opcję
Wybierz wariant produktu w tym miejscu
MIESZANKA TRAW PRZEZNACZONA NA TERENY PRZYDOMOWE

- charakteryzuje siê piêkn¹ i ¿ywio³ow¹ barw¹
- wymaga umiarkowanie czêstego koszenia
- dobrze znosi niedobory wody

Zapytaj o produkt


Wpisano znaków: